logo Mercedes

Klauzula informacyjna

dotycząca działań marketingowych

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Idea Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00148966, kapitał zakładowy w wysokości 600.000,00 zł, NIP: 542-25-75-613, („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD) wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektorochronydanych@autoidea.mercedes-benz.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Daimler AG i jej podmioty stowarzyszone.

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji wskazanego celu będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

 • dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator komunikatorów internetowych, adresy w serwisach społecznościowych, dane dotyczące zainteresowań,
 • oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej),
 • jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • spółkom z grupy Daimler,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili, gdy odwołasz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej i maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Tobą.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
 • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektorochronydanych@autoidea.mercedes-benz.pl.

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy w stanie realizować działań marketingowych.

logo Mercedes